VGC 21,228 (+20,6%) 29/05/2017

VGC – Tổng Công ty Viglacera – CTCP (HNX)
Chúng tôi khuyến nghị MUA MẠNH cổ phiếu VGC với giá mục tiêu 12 tháng tới là 21,228 đồng/cp (upside 20,6%) theo phương pháp định giá từng phần. VGC là cổ phiếu đầu ngành VLXD và đang bước vào thời kì tái cơ cấu mạnh để nâng cao hiệu quả hoạt động, và các chỉ số định giá vẫn đang hấp dẫn so với bình quân ngành.
450_bs3617_18_1.jpg

Quan điểm đầu tư
• Là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực VLXD: Sở hữu tương đối đầy đủ hệ sinh thái vật liệu xây dựng tại Việt Nam, từ kính xây dựng, gạch ngói đất sét nung, gạch ốp lát đến sứ vệ sinh & sen vòi.
• Chiếm 45% thị phần kính xây dựng cả nước: Tổng công suất mảng kính của VGC đạt 66,000 QTC m2/năm, chiếm 45% thị phần cả nước, đóng góp 20% vào cơ cấu lợi nhuận gộp của VGC năm 2016.
• Đứng đầu miền Bắc về kinh doanh KCN và BĐS: Sở hữu 3.580 ha đất KCN – đứng đầu miền Bắc, và 368 ha đất phát triển bất động sản.
• Kết quả kinh doanh liên tục được cải thiện, nhất là sau khi cổ phần hóa: Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17.6% năm 2012 lên 24.6% năm 2016. LNST tăng bình quân 30%/năm giai đoạn 2014-2016.

Catalyst
• Phát hành tăng vốn để giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước: VGC đã phát hành 120 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu của Bộ Xây dựng từ 78,82% xuống còn 56,67% trong năm 2017.
• Đẩy mạnh thoái vốn khỏi các công ty kém hiệu quả và tăng vốn tại các công ty tiềm năng.

Rủi ro đầu tư
• Chịu ảnh hưởng lớn từ chu kỳ của thị trường BĐS.

https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000599&key=24&utm_source=LinkLeads.vn+-+Email+Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=20170529_BSC_Vietnam+Company+Research_VN_VGC_ICB2353+%2528MUA+MANH%2529

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s