PPC 19,300 24/04/2017

Chúng tôi khuyến nghị Mua với PPC với giá mực tiêu 19.300 đồng/cp. Tại này 25/4/2017, PPC giao dịch tại mức giá 17.200 đồng/cp, tương ứng với P/E fw là 8.43x, rất hấp dẫn so với mức trung bình ngành ở mức khoảng 11x. Chúng tôi dự báo năm 2017, PPC đạt doanh thu khoảng 7.277 tỷ đồng (+22%yoy), LNST đạt 648 tỷ (+17%yoy) EPS 2017 đạt 2.038 đồng/cp.

PPC.jpg

Kết quả kinh doanh quý 1/2017 tăng mạnh. Doanh thu đạt 1.475 tỷ, giảm 13% so với cùng kì 2016. Trong quý 1, tổng lượng điện sản xuất chỉ khoảng 1.186 triệu kWh, bằng 74% so với cùng kì 2016. Tuy nhiên, nhờ giảm mạnh chi phí tài chính từ 285 tỷ xuống còn 196 tỷ (trong đó lỗ từ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh từ 256 tỷ xuống còn 162 tỷ), LNST tăng mạnh lên 142 tỷ (quý 1/2016 PPC lỗ 157 tỷ).

Kế hoạch kinh doanh 2017. Năm 2017, PPC đặt kế hoạch lượng điện sản xuất là 5.591 triệu kWh, tăng 7% so với năm 2016, doanh thu đạt 7.171 tỷ (+20%yoy), LNTT đạt 722 tỷ (+17.4% yoy), cổ tức trả 15% tiền mặt. Trong cả năm 2017, sản lượng điện của PL1 sẽ được bán trong hợp đồng PPA với giá cố định là 261 đồng/kWh ( trong 5 tháng đầu năm 2016, PL1 phải bán với giá CGM thấp hơn hẳn so với giá kí trong PPA do nhà máy hết khấu hao và chưa kí được PPA mới).

https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000475

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s