PNJ TP 117,200 +21% (21/06/2017) – Mở rộng chiếm lĩnh thị trường

PNJ – Mở rộng chiếm lĩnh thị trường

khuyến nghị MUA cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu cho năm 2018 là 117,200 đồng/cp, upside 21.1% (so với mức giá 96,700 đồng/cp ngày 21/06/2017), chúng tôi sử dụng phương pháp P/E và phương pháp FCFF để định giá cổ phiếu PNJ. Tỷ lệ lần lượt là 50% cho FCFF và 50% cho P/E.

PNJ.jpg
Điểm nhấn đầu tư
• Thị phần số 1 về chuỗi bán lẻ nữ trang tại Việt Nam ( khoảng 26.5%), sỡ hữu mạng lưới bán lẻ lớn nhất cả nước.
• Khó khăn đã qua – Tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi.
• Hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng tốt, LN cốt lõi Q1/2017 tăng 30.9% yoy.
• Thông qua phương án phát hành 9,83 triệu cp riêng lẻ.
Catalyst
• Kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng nhằm giành thị phần từ các cửa hàng nhỏ lẻ.
• Xu hướng chuyển đổi từ vàng miếng sang vàng trang sức.
Rủi ro đầu tư
• Rủi ro từ chính sách do ngành vàng trang sức chịu sự quản lý chặt chẽ từ NHNN
• Rủi ro từ việc mở rộng cửa hàng quá nhanh nhưng không kiểm soát được chi phí dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao.

https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1010980

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s