PHR 36,800 (+20,7%) 22.05.2017 “Không chỉ là cao su”

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) “Không chỉ là cao su”
Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PHR (Cao su Phuoc Hoa) với giá mục tiêu 36,800 đồng/cp, upside 20.7%, theo phương pháp P/E với mức hệ số P/E được chọn là 10x, và theo ước tính lợi nhuận đột biến thu về từ việc chuyển nhượng đất cho KCN VSIP. Mức giá cổ phiếu hiện tại chưa phản ánh được mức lợi nhuận đột biến từ VSIP.
18664657_1533947573304176_6973870176173193573_n

Điểm nhấn đầu tư
• Giá cao su trong nước trong 4 tháng đầu năm mức trung bình 45.6 triệu, tăng hơn 50% so với mức giá trung bình 2016
• Giá thanh lý vườn cây cao su tăng mạnh (160 lên 220 triệu/ha), do Trung Quốc siết chặt việc chặt cây. PHR có 1,500 hecta dự kiến sẽ thanh lý trong năm 2017.
• Vườn cây từ Campuchia bắt đầu đóng góp sản lượng từ 2016, và sẽ đi vào khai thác 100% từ năm 2020.

Catalyst
• Chuyển nhượng 800 hecta vườn cao su cho KCN Việt Nam – Singapore (VSIP 3), dự kiến đưa lại lợi nhuận trong khoảng 600 – 1000 tỷ đồng.
• Tập đoàn công nghiệp Cao Su (VRG) có chủ trương thoái phần vốn đầu tư 20.42% tại KCN Nam Tân Uyên và nhượng lại cho PHR (tỷ lệ sở hữu 32.85%) theo giá thị trường.

https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000569&key=21

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s