FPT Mua 52,021 (+18%) 06/06/2017 Cách mạng 4.0

Duy trì khuyến nghị MUA trung và dài hạn cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 52,021 đồng/cp (+18%). BSC dự báo LNST công ty mẹ 2017 sẽ đạt 2,431 tỷ đồng, EPS 2017 = 4,162 đồng. Ngày 06/06/2017 cổ phiếu FPT được giao dịch với giá 44,300 đồng, PE FW = 10.64x.

hinh-tong-tot-nghiep-2.JPG
Kết quả kinh doanh 4 tháng 2017 khả quan. DTT 4T2017 đạt 12,975 tỷ đồng (+13%yoy), LNTT đạt 904 tỷ đồng (+14%yoy), LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 581 tỷ đồng (+15%yoy), EPS 4T2017 = 1,264 đồng. KQKD 4T tăng trưởng tốt đến từ khối Công nghệ với LNTT 273 tỷ đồng (+48%yoy), khối Viễn
thông với LNTT đạt 407 tỷ đồng (+20%yoy). LNTT của khối Phân phối bán lẻ và Giáo dục lần lượt giảm 9% và 35%yoy.
Khối Công nghệ (DT 2,694 tỷ đồng +20%yoy, LNTT 273 tỷ đồng +48%yoy).

Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm tiếp tục ghi nhận tăng trưởng khả quan với lợi nhuận trước thuế tăng 21%yoy, đạt 268 tỷ đồng. Lĩnh vực Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT ghi nhận kết quả tốt trong tháng 4 do hoàn thành hạng mục phần cứng của một số hợp đồng lớn với các khách hàng khu vực công (điện lực, tổng cục thuế, bưu điện) và nhóm doanh nghiệp là NVL, lọc hóa dầu Bình Sơn …, bảo trì hệ thống ATM cho các ngân hàng lớn, hệ thống ERP cho Petrolimex. LNTT của 2 lĩnh vực này lần lượt là 53 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2016 là 0) và 17 tỷ đồng (+2%yoy). FPT Nhật Bản đã trở thành công ty CNTT nước ngoài lớn tại đất nước này

Khối Viễn thông (DT 2,347 tỷ đồng +13%yoy, LNTT 407 tỷ đồng +20%yoy). LN tăng trưởng tốt nhờ biên lợi nhuận được cải thiện với biên LNTT/DT của lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông trong 4T2017 đạt 15.09%, trong khi cùng kỳ 2016 là
13.92%, chúng tôi lưu ý 6T2016 lĩnh vực dịch vụ viễn thông vẫn phải chịu chi phí phân bổ vật tư quang hóa lớn (cáp đầu cuối và modem) của dự án quang hóa Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Lĩnh vực Quảng cáo trực tuyến ghi nhận LNTT
4T2017 là 75 tỷ đồng, tăng 26% so với kết quả của 4T2016 nếu loại trừ khoản thoái vốn 10 tỷ đồng ghi nhận trong 4T2016.
Khối Phân phối, Bán lẻ (DT 7,643 tỷ đồng +10%, LNTT 165 tỷ đồng -9%yoy).

Lĩnh vực Phân phối tiếp tục kém khả quan với LNTT chỉ đạt 85 tỷ đồng (- 33%yoy). Lĩnh vực Bán lẻ duy trì tăng trưởng tốt với LNTT đạt 80 tỷ đồng (+45%yoy). Tính đến tháng 4/2017, FPT đang có 419 cửa hàng. Trên thị trường hiện có nhiều tin đồn liên quan đến việc chuyển nhượng sở hữu tại

FPT Distribution và FPT Retail cho đối tác nước ngoài, do chưa có quyết định cuối cùng và thay đổi trong quá trình đàm phán, nên chúng tôi tạm thời không tính đến ảnh hưởng của vấn đề này (ghi nhận thêm lợi nhuận bất thường) vào định giá cổ phiếu FPT.

Khối Giáo dục (DT 291 tỷ đồng +9%yoy, LNTT 59 tỷ đồng -35%yoy).

https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1001152&key=10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s