DRI 15,700 (+48%) 31.05.2017

CTCP Đầu tư Cao su Dak Lak (DRI) Báo cáo phân tích lần đầu
Chúng tôi khuyến nghị MUA MẠNH cổ phiếu DRI với giá mục tiêu 15,700 đồng/cp, upside 48.1%, theo phương pháp P/E và FCFF
29_MJNX.jpg

Điểm nhấn đầu tư
• Cổ phiếu lớn thứ 2 trong ngành cao su tự nhiên trên phương diện vốn điều lệ và diện tích vườn cây.
• Vườn cây trẻ ( 5 tuổi) với năng suất đang đà đi lên 
• Giá cao su hồi phục giúp kết quả kinh doanh tạo đáy đi lên
• Lợi thế từ việc kinh doanh tại Lào giúp giá thành sản xuất ở mức thấp

Catalyst
• Cổ phiếu DRI được niêm yết trên sàn UPCOM vào ngày 23/5/2017
• Công ty TNHH MTV Cao su Dak Lak, là công ty mẹ của DRI có kế hoạch thoái vốn khỏi doanh nghiệp, giảm mức sở hữu về dưới 50%. Dự kiến sẽ hoàn thành trong 2017

https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000611&key=9

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s