APC Mua TP 25.100 (+20%) 20.03.2017 Biên LN cao, ngành cạnh tranh thấp

CTCP Chiếu xạ An Phú (APC)– Biên LN cao, ngành cạnh tranh thấp

Khuyến nghị MUA MANH cổ phiếu APC với giá mục tiêu là 30,200 đồng/cp, upside 20%, tương đương P/E là 11x, thấp hơn 34% so với P/E của VN-index. cổ phiếu APC được giao dịch tại mức giá 25.100 đồng/cp, tương đương P/E là 9.15x và P/B là 1.36x.

5449f6f8b0162.png
Quan điểm đầu tư
• Ngành hoạt động có tính “độc quyền”, rào cản gia nhập ngành cao. APC là đơn vị duy nhất đủ năng lực chiếu xạ đầy đủ các mặt hàng: thủy sản, sản phẩm đông lạnh, thiết bị y tế, trái cây, …
• Biên lợi nhuận gộp cao, đạt 56% trong năm 2016. Hiệu quả kinh doanh không ngừng cải thiện từ năm 2012 và trong từng quý năm 2016. Biên lợi nhuận gộp qúy 4/2016 tăng lên tới 61%.
• Giá chiếu xạ tăng sau khi nhóm cổ đông lớn hoàn tất mua APC.
• Đẩy mạnh chiếu xạ sản phẩm đông lạnh, thực phẩm khô, thiết bị y tế, … là những mảng có biên lợi nhuận cao hơn. Chiếu xạ trái cây tươi chưa hiệu quả.
Rủi ro đầu tư
• Cổ đông lớn và APC cùng hoạt động trong ngành chiếu xạ
• Rủi ro xuất khẩu sản phẩm đông lạnh, thủy sản giảm
• Rủi ro sản phẩm chiếu xạ không được chấp nhận sử dụng ở nhiều quốc gia
• Rủi ro tăng giá nguồn xạ

https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000296

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s