ACB Mua Manh TP 30,200 +27% (09/05/2017)

ACB đang đẩy nhanh tiến độ trích lập dự phòng Nợ nhóm G6 (cty liên quan đến Bầu Kiên), theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2017 (trước 1 năm). Khoản nợ này cũng có tài sản đảm bảo khá tốt (so với quy mô còn lại chưa trích lập). Điều này có khả năng dẫn đến lợi nhuận ACB nhảy vọt (sớm thì trong năm 2017, muộn hơn thì sang 2018). Các chỉ tiêu hoạt động của ACB qua thời gian tái cơ cấu cũng đang rất tốt, tăng trưởng nhanh và không bị vướng giới hạn như một số ngân hàng khác. Qua đó, ACB có khả năng sẽ duy trì tăng trưởng tín dụng tốt hơn so với hệ thống ngân hàng, điều này sẽ dẫn đến chỉ tiêu định giá hấp dẫn hơn đáng kể trong 1-2 năm tới. ACB vẫn sẽ là ứng cử viên quan trọng trong cuộc đua top5 NHTM Việt Nam.

maxresdefault
Định giá
Chúng tôi khuyến nghị MUA MẠNH cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 12 tháng tới là 30,200 đồng/cp, upside 27%, theo phương pháp P/E. Tại mức giá mục tiêu, P/E 2017 tương ứng là 19x và chỉ còn 11.72x sau khi điều chỉnh khoản dự phòng đối với nhóm G6. BSC dự báo LNTT của ngân hàng đạt 2,020 tỷ đồng, tương đương EPS 2017 là 1,588 đồng/cp (trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) và LNTT năm 2018 tăng mạnh lên 4,527 tỷ đồng, EPS 2018 là 3,623 đồng/cp.
Quan điểm đầu tư
· Lợi nhuận lõi tăng trưởng mạnh. Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng tăng 31% yoy lên mức 2,885 tỷ đồng.
· Mảng phi tín dụng tăng mạnh 99% yoy và còn nhiều tiềm năng, mới chiếm 9% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.
· Tích cực xử lý nợ xấu, dự kiến hoàn tất thu hồi và trích lập dự phòng nợ nhóm G6 trong năm 2017 (2,016 tỷ đồng), sớm một năm so với lộ trình được NHNN phê duyệt năm 2015, đặt kế hoạch mua lại toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kỳ vọng giảm mạnh từ năm 2018, (- 49% yoy còn 1,172 tỷ đồng).
· Thanh khoản dồi dào. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 23.1%, cao hơn mức tối thiểu yêu cầu bởi NHNN (10%), tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 74.45% (trần 80% của NHNN).
· Kết quả kinh doanh kỳ vọng cải thiện. ACB đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2,205 tỷ đồng (+32% yoy).
Links:
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000550

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s